Op zoek naar wat is een manische depressie?

 
wat is een manische depressie
 
Bipolaire stoornis - Wikipedia.
2.1 Hypo manische episode. 2.2 Manische episode. 2.3 Depressieve episode. 2.4 Gemengde episode. 3.1 Medicamenteuze behandeling. 3.2 Overige behandelingen. 3.3 Voorlichting en zelfzorg. 5.5 Object- verliestheoretisch. 5.6 Verstoorde ontwikkeling. 5.7 Drugs en alcohol. 5.8 Verdere mogelijke oorzaken. 6 Zie ook. Jantje huilt en Jantje lacht. ICD-10 F 31. ICD-9 296.0, 296.1, 296.4, 296.5, 296.6, 296.7, 296.8. OMIM 125480 309200. Een bipolaire stoornis, eerder manisch-depressieve stoornis of manisch-depressiviteit genoemd, is een chronische, psychische stoornis die wordt gekenmerkt door wisselende stemmingen, dan weer manie of een lichtere hypomanische gemoedstoestand, dan weer depressief.
haarinzicht.be
Bipolaire stoornis Radboudumc.
print pagina deel pagina. Wat is een bipolaire stoornis? Een bipolaire stoornis of manisch-depressieve stoornis kenmerkt zich door voorkomen van tegenovergestelde stemmingen. Depressieve periodes met ernstige somberheid en verlies van plezier en interesse in het leven worden afgewisseld met een uitgelaten of prikkelbare stemming en sterk verhoogde activiteit. Deze sterk wisselende stemmingen kunnen enkele uren, maar ook enkele dagen of langer aanhouden. Door de extreme stemmingstoestanden kan het vermogen om situaties te beoordelen verstoord raken. Soms kan dit zelfs leiden tot onverantwoorde acties. Hypomanie en andere varianten. Bij een lichte vorm van manie spreken we van hypomanie. De problemen die zich tijdens de hypomane fase voordoen, zijn meestal minder groot. Hoe de stoornis zich precies uit, verschilt per persoon. De een heeft meer last van depressie en de ander meer van hypomanische fases. Deze perioden wisselen zich af met perioden waarin de stemming normaal is. Ook wanneer er alleen sprake is van manische of hypomane periodes, zonder depressies, noemen we dit een manisch-depressieve stoornis.
Manisch depressief - Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis.
Bij een bipolaire stoornis - beter bekend als manisch depressieve stoornis - komen periodes voor, waarbij je stemming gedurende langere tijd te uitgelaten manisch of te somber depressief is. In een manische periode is er sprake van overactiviteit, toegenomen energie en verhoogde dadendrang. Als het gedrag tijdens een manische periode onverantwoord of gevaarlijk wordt door bijvoorbeeld te veel geld uitgeven, onverantwoord aan het verkeer deelnemen, jezelf overschatten en de realiteit uit het oog verliezen, spreken we van een bipolaire I- stoornis. Daarbij kunnen ook psychotische verschijnselen, zoals grootheidswanen of achtervolgingswanen, voorkomen. Als het gedrag niet onverantwoord of gevaarlijk is, spreek je van een bipolaire II- stoornis. Omdat de periodes van manisch, normaal en depressief gedrag steeds terugkeren is niet alleen diagnostiek en behandeling van de aparte fases van belang, maar ook het voorkomen op de lange termijn. De bipolaire stoornis is goed behandelbaar. Een gecombineerde behandeling van medicatie, ondersteunende gesprekken en voorlichting, geeft gunstige resultaten. De diagnostiek kan zowel op de polikliniek als tijdens een opname plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor de behandeling van een acute fase van hypo manie of depressie.
Wat Is Manisch Depressief Zijn? 18 Symptomen 15 Behandeling Tips Vitaal Gezond.
Dit kan soms leiden tot agressief en zelfs suïcidaal gedrag. Naast manische periodes komen er ook altijd depressieve periodes. Dit is het omgekeerde van een manische periode. De patiënt is dan heel somber en zwaarmoedig. Hij heeft geen zin in het leven, kan niet meer slapen en eet ook onvoldoende. Mensen in een depressieve episode gaan veel piekeren en twijfelen over heel eenvoudige zaken. Mensen met een manische depressie hebben in hun leven zowel periodes van manie als depressie. Het hangt sterk af van persoon tot persoon waar iemand het meest last van heeft. Bij sommige mensen hebben de manische periodes een zware impact omdat ze dan schulden maken of hun baan kwijtspelen. Bij andere mensen treden vooral de depressieve periodes op de voorgrond. Ook kan de ernst van de periodes sterk wisselen. Wat betreft de volgorde en de duur van beide episodes, is er geen vast patroon.
Bipolaire stoornis - volwassenen - Yulius.
Bent u juist heel erg somber en kun u zichzelf daar niet over heen zetten, dan heet dat een depressie. Een manie is dus het tegenovergestelde van een depressie. Als dit soort stemmingen heel sterk afwisselen, heet dat een bipolaire stoornis. Vroeger noemde men dat een manisch-depressieve stoornis. Wat zijn kenmerken van een bipolaire stoornis? Bij een bipolaire stoornis kunnen de stemmingswisselingen af en toe voorkomen, met daarbij periodes van een normale stemming tussendoor. Ze kunnen ook snel achter elkaar optreden. Bij sommige mensen staat de manie op de voorgrond, bij anderen de depressie. Na een manische periode kan een depressie volgen, maar andersom kan ook.
Stichting Labyrint: Manisch depressieve stoornis Bipolaire stoornis.
Een belangrijk deel herkent de symptomen niet en stelt zich dus ook niet onder behandeling. Wat is MDS/BPS? Iedereen heeft zo zijn buien. Schommelingen in de stemming zijn de normaalste zaak van de wereld. Het leven kent zijn ups en downs. We accepteren dit als horend bij ons bestaan. Bij verdrietige gebeurtenissen voelen we ons somber, bij vrolijke blij en optimistisch. Onze stemming komt overeen met de werkelijkheid. Bij mensen met een Manisch Depressieve Stoornis MDS, ook wel bipolaire stoornis BPS genoemd, komt de stemming soms niet overeen met de realiteit. De werkelijkheid wordt dan als te somber of juist als te mooi ervaren. Maar ook de schommelingen in het stemmingsleven van mensen met MDS kunnen extremer zijn dan bij die van ëgezondeí mensen. De te sombere stemming wordt de depressieve fase genoemd, de te optimistische stemming de manische fase. Wanneer iemand voor het eerst in zijn leven depressief is, wordt nog niet van MDS gesproken. ook niet na een tweede keer. Pas wanneer er ook één of meer manische perioden geconstateerd zijn, is er sprake van een manisch depressieve stoornis, MDS. Dan bewegen de stemmingen zich over de polen en is er sprake van bipolariteit. Depressie en manie.
Alcohol en bipolaire stoornis.
Alcoholmisbruik in combinatie met een bipolaire stoornis komt vaak voor. Enerzijds wordt alcohol soms gebruikt als een poging om de stemming te reguleren. Anderzijds kan overmatig drinken ook een manische of depressieve periode uitlokken. Wat is een bipolaire stoornis? Bij een bipolaire stoornis kunnen er extreme stemmingswisselingen zijn, van manisch naar depressief.
Manische depressie Welzijn Nederland.
Een deskundige kan hulp bieden bij het tegen gaan van een manische depressie. Bij de meeste mensen duurt het even voor zij erachter komen wat er precies aan de hand is. Een persoon merkt in een depressieve periode vaak dat er iets niet klopt. In deze periode voelt diegene zich dan enorm slecht. Wanneer iemand in een manische periode zit voelt diegene zich lekker en opgewekt en merkt dan niet hij/zij vreemd gedrag vertoond.
Manische depressie Aeffectivity online therapie.
Een psychiater kan aan de hand van de verschijnselen vaststellen of iemand een bipolaire stoornis heeft. Het verhaal van je partner en naaste familie is belangrijk om het beeld compleet te maken, vooral als je in een hypomane periode zit. Het verhaal is ook nodig om vast te stellen of de diagnose manisch depressief bij anderen in de familie voorkomt. De behandeling van de diagnose manisch depressief wordt gedaan door gespecialiseerde centra voor Geestelijke Gezondheidzorg. Aeffectivity kan je helpen het juiste centrum te vinden en deze depressie te overwinnen. Informatie over manisch depressief zijn. Er zijn diverse platforms die informatie geven over de kenmerken van een manische depressie en wat je zelf kunt doen om deze aandoening te verhelpen of verminderen.: Meer informatie op de website van De vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen.

Contacteer ons